Port morski Gdańsk-Górki Zachodnie

Zlokalizowany na przeciwko Wyspy Sobieszewskiej i ptasiego Raju .

Teren ujścia Wisły Śmiałej podlega administracyjnie pod port Gdańsk. Zgłoszenie wejścia i wyjscia należy zgłaszać w Bosmanacie Górki Zachodnie (kanał roboczy VHF 14). Bosmanat pracuje od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 08:00 a 15:00. Nasłuch na kanale 6 VHF prowadzi także posterunek Straży Granicznej. Oficjalny opis podejścia znajduje się Locji Bałtyku BHMW.

Opis podejścia:

Podejście rozpoczynamy od pławy «GW» Q(3) 10s, φ=54°23,6’N   λ=018°46,8’E (czarno-żółto-czarna). Kierujemy się kursem 179 na środek wejścia pomiędzy falohronami, pamietając, że falohron wschodni jest bardziej wysuniety na północ. W nocy pomiędzy światłami na główkach widać świecące pławy oznakowujące bezpieczny tor wodny pomiędzy płyciznami. Po minięciu ostatniej pławy torowej «6» Fl(3) R 6s, φ=54°22,1’N   λ=018°46,9’E lewą burtą, należy skręcić w prawo i skierować się wzdłuż pomostów do ostatniego z nich, zwracając uwagę na oznakowaną płyciźnę dwoma pławami kardynalnymi, które powinno się minąć lewą burtą z dużej odległości. Najlepiej cumować along side do południowej części pomostu drewnianego, pamietając, że około 20 m na południe od pomostu występuje duże wypłycenie. Na całym drewnianym pomoście występują głębokości do 2m. Podczas cumowania należy stosować się do poleceń bosmana i po zakończeniu manewru opłacić postój według obowiązującego cennika i zapoznać się z regulaminem przystani.

Wyciąg z przepisów portowych:

§102.

1. Kanałem roboczym kapitanatu portu Gdańsk jest kanał 14 VHF.
2. Wszystkie statki wchodzące/wychodzące na akwen Wisły Śmiałej oraz do przystani Sopot Molo obowiązane są do uzyskania zgody kapitanatu portu.

Bosmanat

ul. Stogi 18

80-642, Górki Zachodnie

φ=54°22,0′ N     λ=018°45,6′ E (WGS 84)

czynny sezonowo