Przejście graniczne Krościenko — Smolnica

Переход Смильница-Кросценко (Kroscienko) находится в Старосамборском районе Львовской области. Это самый южный польско-украинский пункт пересечения границы. От Львова до КПП 120 км. Его проектная пропускная способность составляет 42 транспортных средства в час.

Пункт не пользуется особой популярностью, поскольку с украинской стороны не все ведущие к нему дороги в хорошем состоянии. С польской стороны трасса проходит по гористой местности, что уменьшает скорость передвижения.

Веб-камера Смильница-Кросценко онлайн: оцениваем очередь на границе

На КПП таможенные и пограничные службы обеих стран работают в одном здании. На переходе используется практика совместного контроля. Это приводит к отсутствию нейтральной зоны, а значит и скоплению машин на ней.

Веб-камера транслирует очередь на границе Смильница-Кросценко онлайн, а именно на территории пропускного пункта и на подъезде к нему с украинской стороны (вдали). Изначально формируется общая очередь, которая на территории ПП делится на пас для граждан Евросоюза (на видео крайний слева), зеленый и красный коридор.

На видео можно рассмотреть очередь с польской стороны перед пунктом пропуска. Обычно это один-два ряда автомобилей. Деление на зеленый, эвропас и ряд для оформляющих Tax-free происходит уже на территории ПП.

Этот КПП выбирают жители Закарпатской области, поскольку он ближайший к ним польско-украинский переход. А вот жители остальных областей отправляются на Смильница-Кросценко только если на переходе Шегини-Медыка очень большие очереди.

Przejście graniczne – ustalone na drodze umów międzypaństwowych miejsce na granicy pomiędzy państwami służące do jej przekraczania zarówno przez podróżnych, jak i pojazdy.
Rozróżniamy przejścia graniczne:piesze – ustanowione dla ruchu turystycznego,
małego ruchu granicznego – ustanowione dla przekraczania granicy przez obywateli regionów nadgranicznych, często na podstawie uproszczonych procedur,
drogowe – pozwalające na przekraczane granicy pojazdami, a w zależności od umów międzypaństwowych także na transport towarów w handlu międzynarodowym,
kolejowe
morskie – ustanowione w portach, do których mogą wpływać statki pasażerskie i handlowe
lotnicze – w portach lotniczych.
Na przejściach granicznych podróżnym sprawdzane są ich dokumenty (zazwyczaj paszporty) oraz czasami, zależnie od kraju wizy. Dokonywana jest też kontrola celna przewożonych towarów i wymiar cła oraz innych podatków.

Pomiędzy państwami Unii Europejskiej nienależącymi do strefy Schengen na przejściach granicznych stosuje się uproszczone procedury odprawy podróżnych polegające na zaniechaniu kontroli lub sprawdzeniu wyłącznie dokumentów. Nie dokonuje się natomiast odprawy celnej, aczkolwiek może być dokonana kontrola celna towarów handlowych.