Dworzec PKP Osowiec Подтвержденно

Osowiec – stacja kolejowa w Osowcu-Twierdzy, w województwie podlaskim, w Polsce. Zbudowna pod koniec XIX wieku.

Ważny ośrodek transportu kolejowego dla Imperium Rosyjskiego ze względu na stacjonujące wojska carskie (m.in. 61 Włodzimierski Pułk Piechoty) w Twierdzy Osowiec jak i w okresie międzywojennym dla wojsk polskich. Stacja Osowiec była zniszczona podczas I wojny światowej przez wojska niemieckie, a podczas II wojny światowej przez Armię Czerwoną. Odbudowywana za każdym razem na starych fundamentach.

W roku 1998 osada Osowiec zmieniła nazwę na Osowiec-Twierdzę, ale na zmianę nazwy stacji kolejowej «Osowiec» na stację kolejową «Osowiec-Twierdza» nie wyraziła zgody Dyrekcja PKP jako właściciel budynku.

Osowiec to stacja pośrednia, położona na 58. kilometrze linii. Posiada 4 tory główne, z których 3 znajdują się przy peronach — dla obsługi podróżnych służy tu jednokrawędziowy peron przy budynku dworca i dwukrawędziowy wyspowy, pomiędzy torami 1 i 2. Oprócz torów głównych znajdują się tutaj dwa tory boczne o charakterze ładunkowym, z których jeden (12) zabezpieczony jest żeberkami ochronnymi, natomiast tor nr 5 — wykolejnicami. Stacja posiada 2 nastawnie, wyposażone w urządzenia mechaniczne scentralizowane z sygnalizacją kształtową — jedynie niewielka część sygnalizatorów została wymieniona na świetlne. Nastawnia wykonawcza obsługuje ponadto rogatki na przejeździe kolejowym w ciągu drogi krajowej nr 65. Na stacji mają ponadto początek 2 bocznice, prowadzące do jednostki wojskowej. Umożliwia to wjazd pociągów towarowych zarówno od strony Białegostoku, jak i Ełku, bez zmiany czoła pociągu.

  • Человек Dworzec PKP Osowiec
  • Адрес Osowiec 1; GPS-координаты: 53.472342795234,22.658553779138
Выбрать Макет Страницы
Позиция Шапки
Стиль Подменю