Dworzec PKP Tomaszów Mazowiecki Подтвержденно

Tomaszów Mazowiecki – stacja kolejowa w Tomaszowie Mazowieckim, w województwie łódzkim, w Polsce.

Blisko położona Tomaszowska Kopalnia Surowców Mineralnych «Biała Góra», które eksploatuje największe złoża kwarcu w Europie zapewnia ruch towarowy na stacji, ponieważ pociągi z kwarcem do kopalni mają w Tomaszowie swoją bocznice.

Bocznicę kolejową w pobliżu stacji ma również jedna z największych firm recyklingowych Syntom.

Tomaszów Mazowiecki otrzymał połączenie kolejowe w 1884 roku. Dworzec zlokalizowano na trasie Koluszki – Dęblin (wtedy Iwanogród). Stacja została zbudowana w pobliżu ówczesnej osady Wilanów (dziś dzielnica miasta), w znacznej odległości od centrum miasta. Było to podyktowane wytycznymi rządu rosyjskiego, zgodnie z którymi linie kolejowe nie mogły przebiegać w pobliżu większych ośrodków miejskich (związane to było ze strategią wojskową). Położenie dworca w znacznej odległości od miasta pozwoliło w przyszłości uniknąć miastu problemów związanych z przebiegającymi w centrum torami kolejowymi oraz pozwoliło na lokalizację w pobliżu tego węzła wielkich zakładów chemicznych. Nietrudno jednak zrozumieć, że ówczesnym mieszkańcom Tomaszowa taka lokalizacja wcale się nie podobała. Autor pierwszej monografii miasta Tadeusz Seweryn uznał to za «dzieło przekupnej i złośliwej biurokracji rosyjskiej».

Kolejną linię łącząca stację Tomaszów Mazowiecki ze stacją Radom uruchomiono w 1948 roku. Budowa została rozpoczęta przez Niemców (korzystających z niewolniczej pracy) w okresie II wojny światowej, dokończona po wyzwoleniu. Dziś trasa ta jest zelektryfikowana.

Niemcy planowali również połączenie kolejowe z Piotrkowem Trybunalskim.

Od węzła Tomaszów Maz. odchodzą także tory do Spały i Nowego Glinnnika.

Na terenie stacji postawione są semafory świetlne.

Od stacji odchodziła bocznica do dawnych Zakładów Włókien Chemicznych Wistom.

W 2005 roku budynek stacji przeszedł remont elewacji.

  • Человек Dworzec PKP Tomaszów Mazowiecki
  • Адрес Dworcowa 15b; GPS-координаты: 51.5467592,20.0327243
Выбрать Макет Страницы
Позиция Шапки
Стиль Подменю