Przystanek kolejowy Kłodzko Miasto Подтвержденно

Położenie
Przystanek kolejowy Kłodzko Miasto położony jest w samym centrum miasta, na prawym brzegu Nysy Kłodzkiej. Od placu Bolesława Chrobrego (Rynku) oddalony jest o ok. 370 m na południowy wschód
Historia
Lata 1875-1900

W 1875 r. wybudowano dworzec Kłodzko Główne, który był znacznie oddalony od miasta i znajdował się we wsi Goszyce, co znacznie utrudniało pasażerom korzystanie z niego, dlatego też władze miasta postanowiły w pobliżu obecnego pl. Jedności wybudować przystanek osobowy. Teren pod jego budowę został przekazany kolei bezpłatnie przez miasto. Nowo powstały przystanek został wciśnięty między istniejącą już zabudowę. Zwiększenie się ruchu pasażerskiego spowodowało konieczność jego rozbudowy, o czym dyskutowano na sesjach rady miejskiej.
Rozebrany w latach 70. XX w. budynek dworca miejskiego
1900-1945

Na początku XX w. wzniesiono niewielki budynek dworca miejskiego. Istniejący przystanek kolejowy był tymczasowym rozwiązaniem, stąd też opracowano plan jego przebudowy przed I wojna światową. Koszty tego przedsięwzięcia oszacowano na 16 mln marek i dlatego z niego zrezygnowano. W 1934 r. wrócono do tych zamiarów: prace miały potrwać 5 lat i miały kosztować ok. 4 mln nowych marek, a pracę przy realizacji tego przedsięwzięcia miało znaleźć 200 osób, co znacznie zmniejszyłoby bezrobocie, panujące wówczas w Kłodzku.

Po roku widoczne były efekty wstępnych robót: wykonano wysoki nasyp i estakadę oraz przebudowano okoliczne ulice. Wybudowano również dodatkowe dwa perony, z których każdy posiadał dwie skrajnie. Przebieg istniejącego peronu został poddany korekcie. Wykonano połączenie peronów przejściem podziemnym, tunel techniczny z szybami dla wind towarowych. Wobec rozpoczętej w 1939 r. II wojny światowej prac nie ukończono.
Okres po 1945 roku
Po 1945 r. Kłodzko na mocy porozumień trzech konferencji pokojowych znalazło się w granicach Polski. W latach siedemdziesiątych XX wieku, w związku z przebudową pl. Jedności powrócono do planów rozbudowy dworca. Wybudowano wówczas m.in. przyczółki na dodatkowy wiadukt nad jezdnią na prowadzący na niego trzeci tor. Prace jednak wkrótce wstrzymano, tłumacząc to względami finansowymi oraz koniecznością wyburzenia dworca PKS. Przy tej okazji, w 1974 r. wyburzono gmach dworca. W tym samym roku między torami wybudowano skromny budynek kasy, w której mieści się również poczekalnia
Przez Kłodzko Miasto przechodzi linia kolejowa nr 276 z Wrocławia do Międzylesia oraz z Kłodzka do Kudowy-Zdroju nr 30. Pierwsza z nich jest w pełni zelektryfikowana od lat 90. XX w., dwutorowa. Z kolei druga jest niezelektryfikowana i jednotorowa.

Maksymalne dozwolone prędkości na szlakach w okolicy Kłodzka Miasta

  • Человек Przystanek kolejowy Kłodzko Miasto
  • Адрес Słowackiego; GPS-координаты: 50.435286242522,16.658515530688
Выбрать Макет Страницы
Позиция Шапки
Стиль Подменю