Przystanek kolejowy Korzeńsko Подтвержденно

Korzeńsko to posterunek odgałęźny, który w latach 90. został zmodernizowany w ramach modernizacji linii Wrocław — Poznań. Wybudowano dwa wysokie perony jednokrawędziowe, zabudowano nowe rozjazdy (na podrozjazdnicach strunobetonowych). Obecnie posterunek posiada tylko cztery rozjazdy, stanowiące przejście zwrotnicowe pomiędzy torami szlakowymi. Rozjazdy posiadają napędy elektryczne i są sterowane z nastawni, która znajduje się w budynku dworca. Z nastawni tej obsługuje się także dwa komplety rogatek: na przejściu do peronu 2 oraz na przejeździe kolejowym. Korzeńsko jest ostatnią stacją, położoną na terenie województwa dolnośląskiego. Co ciekawe, przed wojną na szlaku do Rawicza przebiegała również granica polsko-niemiecka.

  • Человек Przystanek kolejowy Korzeńsko
  • Адрес Wrocławska 21a; GPS-координаты: 51.543792605662,16.872582898148
Выбрать Макет Страницы
Позиция Шапки
Стиль Подменю